Dünya Çocuklarının Sokaklarda Oynadıkları Oyunlar Nelerdir?


Dünya Çocuklarının Sokaklarda Oynadıkları Oyunlar Nelerdir?

Finlandiya'da da zorunlu okula başlama yaşı 7'dir Öğretmenlerin üniversite mezunu olması gerekmektedir 3-6 yaş arası okullaşma oranı% 63'tür Merkezî, bölgesel ve yerel yönetimler eğitim çalışmalarını yönetir

Gündüz bakımevlerinden Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Sosyal Yardım Kurulu; İlkokullar bölgesindeki okul öncesi eğitimden ise Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Genel Eğitim Kurulu sorumludur

Fransa'da zorunlu okula başlama yaşı 6'dır Beş yaşındaki çocukların% 100'ü okula giderken, 3 yaşın altındakiler için bu oran% 20'dir Öğretmenler üniversite mezunu olmak zorundadırlar Bu ülkede okul öncesi eğitimin asıl amacı yetersiz koşullarda bulunan ve annesi çalışan çocukların ilkokula hazırlanmalarına yardımcı olmak olduğu kadar, özel eğitim gerektiren çocukların erken teşhis ve tedavisini de sağlayabilmektir

İtalya'da 1827'lerde ilk çocuk bakım merkezinin kurulmasıyla başlayan eğitim çalışmaları, çıkarılan ve düzenlenen yasalarla tüm çocukların eğitilmeleri gerektiği vurgulanarak devam etmiştir Zorunlu eğitim yaşı 6'dır 6 ay -3 yaş arası çocuklar çocuk bakım merkezlerine, 3-6 yaş arası çocuklar ise anaokullarına verilmektedir Agazzi, Montessori ve Reggio Emilio okulları açılmış, İtalyan kültürünü yansıtan, sanat ve estetik konuları ile çevreye önem veren Reggio Emilio okulları daha çok yaygınlaşmıştır Oyuncak kütüphaneleri de hızlı bir gelişim göstererek yaygınlaşmıştır Öğretmenler üniversite mezunu olmak zorundadırlar Devlet okullarında çalışanların iki yılda bir sınavdan geçmeleri gerekmektedir 3-6 yaş arası okullaşma oranı% 92'dir

İsveç'de okula başlama yaşı 7'dir 3-6 yaşta okullaşma oranı ise yaklaşık% 100'dür Belediyeler, özel sektör, kooperatif ve aile birlikleri okul öncesi eğitim kurumu açabilmektedirler İsveç'te de Danimarka'da da bu dönemde okuma-yazma ve matematik öğretilmemektedir Dil gelişimine çok önem verilen bu ülkede erken çocukluk eğitimi yaklaşımı benimsendiği için öğretmenler hem okul öncesi, hem de ilköğretim birinci kademede öğretmenlik yapabilecek şekilde öğrenim görmektedirler
Yunanistan'da zorunlu okula başlama yaşı 6'dır 3-6 yaş arasında okullaşma oranının% 64 olduğu bu ülkede öğretmenlerin Meslek Yüksek Eğitim Enstitüsünden mezun olmaları gerekmektedir Okul öncesi eğitim kurumlarının sayısı yeterli değildir

Portekiz'de zorunlu okula başlama yaşı 6, 3-6 yaş arası okullaşma oranı ise yaklaşık% 40'dır Öğretmenlerin Meslek Yüksek Eğitim Enstitüsü mezunu olmaları gereken bu ülkede çok çeşitli kurumlar açılmış- gündüz bakım evleri, ana okulları, farklı projeler gibi- daha sonra eğitimin diğer kademeleri ile de paralelleşerek daha merkezî bir yönetim sistemi kazanmıştır

İspanya'da zorunlu okula başlama yaşı 6'dır 4-5 yaşları için okullaşma oranı% 90, 5 yaş için% 100, 3 yaş için ise yaklaşık% 55'dir Öğretmenler üniversite mezunu olmak zorundadır 0-3 yaşındaki çocukların gittiği okullara çocuk bahçesi, 4-5 yaşındaki çocukların gittiği okullara ise anaokulu denmektedir Bu kurumların sorumluluğu Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulusal Sosyal Yardım Enstitüsü, Belediyeler ve özel kuruluşlar gibi çeşitli kuruluşların üzerindedir

İrlanda'da da zorunlu okula başlama yaşı 6'dır 4-5 yaşlar ilkokulların bünyesindeki anaokullarına devam etmektedirler Bu okullar ilkokul müdürünün sorumluluğu altındadır 5 yaş grubu çocuklarda okullaşma oranı% 100 iken, 4 yaş için bu oran% 50'ye düşmektedir Öğretmenlerin üniversite mezunu olmaları gerekmektedir

UNICEF'in 2004 yılı Dünya Çocuklarının Durumu Raporu'na göre okul öncesinde eğitim almak kız çocuklara erkeklerden görece daha fazla yararlı olmaktadır Ayrıca unutmamak gerekir ki, okul öncesi eğitim, aile içi ilişkilerin ve ardından da toplumsal cinsiyet kalıplarının sorgulanabileceği ilk noktadır

Yapılan araştırmalar, ev dışı uygun bir bakımın çocuğun okula hazırlanması açısından özellikle önemli olabileceğini göstermektedir

Nepal'de çocuklarla ilgili olarak yakınlarda yapılan bir araştırma, yaygın okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların% 90'ının ilkokula başladığını, buna karşılık okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyenler arasında bu oranın% 70'e düştüğünü göstermiştir Belki de daha çarpıcı olan şudur: İkinci gruptakilere bakıldığında birinci gruptakilerin yüzde 80'i okullarına devam ederken, diğer gruptan olup okuluna devam edenlerin oranı ancak% 40'tır

Çocuklarımızın erken yaşlarda doğru eğitimi alabilmeleri için yapmamız gereken, sivil bir birey, özel sektör veya kamuda çalışan bir yurttaş olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere harekete geçmektir


-Dah Lenk Oyunu
-Bergama'da Milli Oyunlar
-Oyunun Tarihçesi
-Asgerani Oyunu
-Folka Oyunu
-Burçak Tarlası Oyunu
Social Empires
Seksi Hemşire
Kızı Gıdıklayın
Cezalı
Küçük Kız Evde
Domuzcuk
Çapkın Perry
İngilizce Cümle Oluşturma
Tek Kişilik İskambil Oyunu
Beyaz Tavşanı Kurtar
Zombi Savaşı
Zombileri Araba İle Ezmece
2 Dünya Savaşı
İbrahim Tatlises Oyunu
Kollu Casino
Kral Leonidas